Για επείγοντα θέματα:

Τηλέφωνο 6944668844

TERMS OF USE & PRIVACY POLICY

Ενημέρωση για την ωτοπλαστική.
 

Με τον όρο ωτοπλαστική εννοούμε κάθε επέμβαση που στοχεύει να διορθώσει οποιαδήποτε αισθητική ανωμαλία του πτερυγίου του ωτός. Η πιο συχνή παρέμβαση είναι η αποκατάσταση των αφεστώτων ώτων (πεταχτών αυτιών) και αποσκοπεί στο να διορθώσει τα αυτιά, τα οποία προεξέχουν από το κεφάλι περισσότερο από το φυσιολογικό.

Επιπλέον η ωτοπλαστική γίνεται και σε περιπτώσεις που θέλουμε να μειώσουμε το μέγεθος των μεγάλων αυτιών (ιδιαίτερα τα πτερύγια).

 

Γενικά η επέμβαση είναι εξατομικευμένη και μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ολοκληρώνεται υπό τοπική νάρκωση σε χρονικό διάστημα μικρότερο της μίας ώρας και για τα δύο αυτιά. Η επέμβαση απευθύνεται σε ασθενείς από 4 χρονών και μεγαλύτερους. Αυτό συμβαίνει γιατί από ηλικία 4 ετών και έπειτα τα αυτιά έχουν σχεδόν σχηματιστεί πλήρως. Προτιμώτερο θα ήταν η παρέμβαση της ωτοπλαστικής να ολοκληρωθεί το συντομότερο προτού το παιδί πάει σχολείο και υποστεί αρνητικά σχόλια.

Πληροφορίες //