Για επείγοντα θέματα:

Τηλέφωνο 6944668844

TERMS OF USE & PRIVACY POLICY

Ενημέρωση για την Ζάλη – Ίλιγγο
 

Το αίσθημα της ζάλης είναι μια δυσάρεστη και πολλές φορές στρεσσογόνος δοκιμασία την οποία έχει βιώσει η πλειοψηφία των ανθρώπων σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Ευτυχώς, όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Το γεγονός βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μειώνεται δραματικά η ποιότητα ζωής του πάσχοντα.
 

Όταν οι ασθενείς μιλούν για ίλιγγο και ζάλη περιγράφουν συχνά μία πληθώρα συμπτωμάτων που μπορεί να μην έχουν απολύτως σχέση με διαταραχή της ισορροπίας. Ως ίλιγγο ορίζουμε το αίσθημα της περιστροφής του περιβάλλοντος γύρω από τον άρρωστο ή της περιστροφής του αρρώστου γύρω από το περιβάλλον. Η ζάλη είναι κατά κάποιο τρόπο μία γενικότερη έννοια που περιλαμβάνει συνήθως μία διαταραχή της ισορροπίας ή αστάθεια χωρίς την συμμετοχή αισθήματος περιστροφής και που αρκετές φορές οφείλεται σε παθήσεις του έσω ωτός. 

Ζάλη αστάθεια και ίλιγγο μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου, παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος ή μπορεί και να οφείλονται σε γενικότερα παθολογικά αίτια. 

Σε κάθε περίπτωση ιλίγγου απαιτείται λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση. Το ιατρικό ιστορικό που αποτελεί λεπτομερή περιγραφή των συμπτωμάτων και της χρονικής τους εξέλιξης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορεί να αποτελεί το 50% της διάγνωσης. Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τη μελέτη του συστήματος του λαβυρίνθου, της ακοής και της ισορροπίας. Με τον σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτουμε (Βιντεονυσταγμογραφία, καλορικοί ερεθισμοί, σακκαδικές δοκιμασίες, Head Impulse test, ηλεκτροκοχλιογραφία, cVEMP, oVEMP κ.α.) μας επιτρέπεται πολύ γρήγορα και χωρίς καμμία δυσφορία του πάσχοντα να ελέγχουμε το σύνολο των συστημάτων που εμπλέκονται στην ισορροπία και και την λειτουργίας αυτών και να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την διάγνωση και την μετέπειτα αποκατάσταση.

Η θεραπεία του ιλίγγου και της αστάθειας είναι εξατομικευμένη, δηλαδή προσαρμόζεται ανάλογα με το πρόβλημα, την ηλικία του ασθενούς, τις δυνατότητές του και την φυσική του κατάσταση. Υπάρχει δυνατότητα πλήρους ελέγχου ατόμων κάθε ηλικίας με προβλήματα ακοής και ισορροπίας, ιδιαίτερα άτομα που ταλαιπωρούνται χρόνια από εμβοές, αστάθεια και συχνές πτώσεις με αντίστοιχα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και αποκατάστασης με την βοήθεια Η/Υ και πλατφόρμων ισορροπίας μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματός τους.

Πληροφορίες //