Για επείγοντα θέματα:

Τηλέφωνο 6944668844

TERMS OF USE & PRIVACY POLICY

Αισθάνομαι ζάλη και αστάθεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχω κάνει ‘όλες’ τις εξετάσεις που μου έχουν υποδείξει αλλά δεν έχω βγάλει άκρη. Τι μπορώ να κάνω?
 

Η ζάλη με την ευρύτερή της έννοια είναι δυστυχώς ένα συνηθισμένο και συχνά ενοχλητικό σύμπτωμα, που παρατηρείται σε ένα μεγάλο μέρος των ασθενών που επισκέπτονται τον γενικό ή ειδικό ιατρό.

Ο όρος ζάλη χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ευρεία ποικιλία συμπτωμάτων, τα οποία οφείλονται σε διαφορετικά αίτια και παθήσεις και μπορεί να γίνουν αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο από τον πάσχοντα ανάλογα με την προσωπικότητά του και τον ψυχισμό του.

Ανάμεσα στα διάφορα αίτια ζάλης και ανισορροπίας - αστάθειας, παθήσεις και διαταραχές της λειτουργίας του λαβυρίνθου μπορεί να έχουν σημαντική συμμετοχή στην συμπτωματολογία του πάσχοντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και δεδομένου ότι η δομή του λαβυρίνθου περιλαμβάνει πέντε τελικά όργανα (τρεις ημικύκλιους σωλήνες και δύο κυστίδια), που είναι υπεύθυνα για την μεταφορά πληροφοριών που σχετίζονται με κινήσεις και επιταχύνσεις του σώματος και της κεφαλής στον χώρο, η συνολική τους εκτίμηση μόνο μπορεί να θέσει την ορθή διάγνωση και το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης. Η εκτίμηση αυτών των πέντε τελικών οργάνων γίνεται στα εργαστήρια ζάλης-ισορροπίας και ακουστικής αντίληψης του ιατρείου και βοηθά στο διαχωρισμό και αντιμετώπιση των διαταραχών της λαβυρινθικής λειτουργίας.

Στο θέμα της ανισορροπίας ιδιαιτερα, υπάρχουν τρείς κύριοι πυλώνες που είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή μας ευστάθεια και ισορροπία. Οι πυλώνες αυτοί είναι ή όραση, η λειτουργία του λαβυρίνθου εν γένει και τέλος η ιδιοδεκτικότητα ή κιναισθητικότητα που ουσιαστικά αναφέρεται στην αντίληψη που έχουμε για τα μέλη μας και το σώμα μας στον χώρο χωρίς να χρειάζεται να έχουμε οπτική επαφή μαζί τους.

Η δυναμική ισορροπομετρία που γίνεται στον εργαστήριο ζάλης και ισορροπίας του ιατρείου  βοηθά στο διαχωρισμό των βλαβών των διαφόρων συστημάτων ισορροπίας και καθορίζει την μετέπειτα αναγκαία θεραπεία, παρέμβαση που χρειάζεται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις είναι απλούστατες ανώδυνες και αναγκαίες, διότι με αυτές θα αποκλεισθούν παθήσεις με παρόμοια κλινική εικόνα, θα θέσουν την βάση για την ορθή διάγνωση επιτρέποντας στον ασθενή να λάβει την κατάλληλη θεραπεία και πλάνο αποκατάστασης.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στην ανάρτηση για για την Ζάλη – Ίλιγγο.

Συχνές Ερωτήσεις //