Για επείγοντα θέματα:

Τηλέφωνο 6944668844

TERMS OF USE & PRIVACY POLICY

Αισθάνομαι ότι δεν ακούω καλά αν και έκανα ακουόγραμμα και μου είπαν ότι ήταν καλό.
 

Ένα ‘καλό’ ακοόγραμμα δεν αποκλείει με κανένα τρόπο τυχόν έκπτωση της ακουστικής λειτουργίας. Είναι δυνατόν ένα παιδί ή ένας ενήλικας που έχει ελεγχθεί για την ακοή του με τη διενέργεια ακοογράμματος να έχει σοβαρά προβλήματα στο πώς ακούει στην καθημερινή του ζωή.

 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στην ανάρτηση για τις Διαταραχές Κεντρικής Ακουστικής Επεξεργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις //