Για επείγοντα θέματα:

Τηλέφωνο 6944668844

TERMS OF USE & PRIVACY POLICY

Αισθάνομαι ότι δεν μυρίζω καλά. Μπορώ να 'μετρήσω’ την οσφρητική μου λειτουργία?
 

Ναι. Στο ιατρείο υπάρχουν ειδικές οσφρητικές δοκιμασίες που επιτρέπουν την εκτίμηση της οσφρητικής λειτουργίας και την κατηγοριοποίηση της οσφρητικής διαταραχής (και για νομική χρήση). 

 

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στην ανάρτηση για τις διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης.

Συχνές Ερωτήσεις //