Για επείγοντα θέματα:

Τηλέφωνο 6944668844

TERMS OF USE & PRIVACY POLICY

1/50

Ρινοπλαστική  //

Παραδείγματα από περιστατικά που έχουν υποβληθεί σε αισθητική και λειτουργική ρινοπλαστική.
Στις παρακάτω ενδεικτικές εικόνες μπορείτε να βρείτε πλήθος προσωπικών περιστατικών του Δρ. Παναγιωτόπουλου τα οποία εμφάνιζαν προεγχειρητικά διαφόρου βαθμού δυσμορφίες λειτουργικές και αισθητικές της μύτης. ‘Ολες αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς όσον αφορά την αποκατάσταση της ελεύθερης αναπνοής μέσω της μύτης με θεαματική βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος όπου αυτό ήταν αναγκαίο.

23